ขยายเวลาการลงทะเบียนหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรงาน DIY ด้วยลายไทย

ขยายเวลาการลงทะเบียนหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรงาน DIY ด้วยลายไทย

หลักสูตรงาน DIY ด้วยลายไทย ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนและเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการอบรมจากเดิมเป็น วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น อบรมแบบออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนได้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม รายะเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://rinac.msu.ac.th/course/

 

 

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th