เลื่อนการอบรมและขยายเวลาการลงทะเบียนหลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรภูมิปัญญาจักสานใบลานเพื่อใช้ในงานพิธีกรรมและประดับตกแต่ง เลื่อนกำหนดการอบรมจากวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 เป็นวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.อบรมแบบออนไลน์ และขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนได้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://rinac.msu.ac.th/course/

 

 

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th