ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิจัย

ตามที่ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา และปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 และได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว และกำหนดให้มีการสอบในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดตามประกาศ

ดาวน์โหลด

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th