ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักวิจัย ปฏิบัติการ

ตามที่ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา และปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการสอบแข่งขันได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักวิจัย ปฏิบัติการ รายละเอียดตามประกาศ

ดาวน์โหลด

ประกาศผลการสอบ-ครั้งที่-1
Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th