Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เชิญชมผลงานปริวรรต จากวรรณกรรมคลาสสิค

เชิญชมผลงานปริวรรต จากวรรณกรรมคลาสสิค

เรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และ ผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้เรื่องราวของบรรพชนผ่านผลงานปริวรรต จากวรรณกรรมคลาสสิค โดยกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จำนวน 2 เล่ม ได้แก่

1) กฎหมายโบราณ จากเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2) อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167

พร้อมกันได้ที่ มหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา ซุ้ม สำนักวิทยบริการ (MSU Book Fair 2018) ระหว่างวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย)

 

ที่มา : ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาอีสานผ่าน E-Book

กลุ่มงานอนุรักษ …