Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เส้นทางการท่องเที่ยว เกษตรปลอดภัย พื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย

เส้นทางการท่องเที่ยว เกษตรปลอดภัย พื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย

ดร.อัจฉรี จันทมูล นักวิจัยชำนาญการ ประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดทำคู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย เพื่อเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัย และเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนที่ชุมชนจะได้รับประโยชน์โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยี่ยมชม

คู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัย พื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ผู้สนใจสามมารถดาวน์โหลดได้ที่

Download Files

 

 

ข่าว : สพิน ไตรแก้วเจริญ

ที่มา : ดร.อัจฉรี จันทมูล

: โครงการ หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร

 

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาอีสานผ่าน E-Book

กลุ่มงานอนุรักษ …