Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สถาบันวิจัยศิลปะฯ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแบบออนไลน์

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแบบออนไลน์

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่บุคลากรได้ทำการวิจัยศึกษาค้นคว้ามาถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอนุรักษ์องค์ความรู้ได้สืบทอดต่อไปแก่ชนรุ่นหลัง และสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างอาชีพให้เกิดรายได้แก่ตัวเองต่อไปได้

โดยจัดการอบรมเป็นแบบออนไลน์ มีหลักสูตรที่ทำการเปิดอบรมครั้งนี้ 3 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรหัดอ่านอักษรโบราณในฮูปแต้มเบื้องต้น อบรมระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2563
  2. หลักสูตร การทำขันหมากเบ็งเบื้องต้น อบรมระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2563
  3. หลักสูตรอบรมนักโหราศาสตร์เบื้องต้น อบรมระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม -20 สิงหาคม 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถลงทะเบียนได้ คลิก

 

 

 

 

Check Also

การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3

สถาบันวิจัยศิลป …