Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

วันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่วิจัยค้นคว้า บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยก่อตั้งขึ้นจากคณาจารย์ นิสิต ที่มีความตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 ในรูปแบบ “ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  โดยมี อาจารย์อาคม วรจินดา เป็นผู้ก่อตั้ง ร่วมกับคณาจารย์ และนิสิต ของ วิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ต่อมาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2529 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จัดตั้งเป็น สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ในการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งมีภารกิจในการดำเนินการ ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอด ตลอดจนการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จนถึงปัจจุบัน

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันครบรอบการสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ครบ 34 ปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จึงได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ หอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดตามกำหนดการ

 

กำหนดการจัดงานวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

วันที่  12  พฤศจิกายน  2563

ณ หอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

**************************

  เวลา 06.40 น.                           -บุคลากรพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

  เวลา 07.00 น.                           -ทำบุญตักบาตร  พระสงฆ์ 5 รูป

                                                     เนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

 เวลา 07.00-09.00 น.                -นิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นสู่หอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

                                                    -ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ประธานในพิธี

                                                    จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                                    -พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                                                    -ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

                                                    -คณะผู้บริหารสถาบันฯ ถวายเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัย

                                                    -กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพร

                                                    -เสร็จพิธีทางศาสนา  ขอเชิญผู้ร่วมทำบุญรับประทานอาหารร่วมกัน

  เวลา 09.30 น.                        -มอบเกียรติบัตรและรางวัลผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

                                                    ด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปี 2563

                                                    โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

————————————————

Check Also

ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่

 มหาวิทยาลัยมหา …