Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สงกรานต์ปีใหม่ไทย

สงกรานต์ปีใหม่ไทย

สงกรานต์ เป็นคำภาษาสันสกฤต แปลว่า “ผ่าน” หรือ “เคลื่อนย้ายเข้าไป” หมายถึงเป็นวันที่พระอาทิตย์ ผ่านหรือเคลื่อนย้าย จากราศีหนึ่งไปสู่อีกราศีหนึ่งทุกๆเดือนครบ 12 จักรราศี ถือว่าครบรอบปี ยกเว้นเมื่อย้ายจากราศีมีน เข้าสู่ ราศีเมษ จะเรียกชื่อพิเศษว่า”มหาสงกรานต์” เพราะเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามความเชื่อของอินเดีย ไทยรับคติความเชื่อเกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่มาใช้เช่นกันแต่จะเรียกว่า “สงกรานต์” โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 -15 เมษายน ของทุกปี

วันที่ 13 เมษายาน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ (วันย่างขึ้นปีใหม่)

วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า วันเนา

วันที่ 15 เมษายน  เรียกว่า วันเถลิงศก

 

บุญสงกรานต์อีสาน อดีตกาลชาวอีสานได้กำหนดเทศกาลมหาสงกรานต์ไว้คือ

วันที่ 13 เมษายาน เรียกว่า “วันสังขารล่วง”

วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า “วันสังขารเน่า” จึงเป็นวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชน

วันที่ 15 เมษายน  เรียกว่า “วันสังขารขึ้น” เป็นวันทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดนำขอพรผู้ใหญ่

 

ในสงกรานต์ปีนี้ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน “ขออวยพรให้ ชัยยะ ค้ำคูณขึ้น ซุคน”

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาอีสานผ่าน E-Book

กลุ่มงานอนุรักษ …