Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมกิจกรรม สัตตผกามาศ ร้อยด้วยงใจ ถวายในหลวง (รัชกาลที่ ๙)

ขอเชิญร่วมกิจกรรม สัตตผกามาศ ร้อยด้วยงใจ ถวายในหลวง (รัชกาลที่ ๙)

สัตตผกามาศ ร้อยด้วยงใจ ถวายในหลวง(รัชกาลที่ ๙ )

 

สถาบันวิจัยศิลปะแลวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดกิจกรรม สัตตผกามาศ ร้อยด้วยงใจ ถวายในหลวง(รัชกาลที่ ๙ )  ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2560  เพื่ออบรมฝึกทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  จำนวน 7 แบบได้แก่ ดอกไม้จันทน์ ดารารัตน์ กล้วยไม้ กุหลาบ ชบาหนู ชบาทิพย์ พุดตานและลิลลี่ เพื่อให้บุคากร นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจะเปิดโครงการในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.45 น ณ ห้องโถงชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้นจนถึงวันที่ 16 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และขั้นตอนวิธีการประดิษฐ์ไว้อำนวยความสะดวก

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาอีสานผ่าน E-Book

กลุ่มงานอนุรักษ …