Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สถาบันวิจัยศิลปะฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัล “นาคราช”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัล “นาคราช”

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562 เพื่อประกาศยกย่องและแสดงมุทิตาจิตแก่ศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ที่ปรากฏต่อสาธารณชน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัล “นาคราช” งานเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้าน และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 – 25 มิถุนายน 2562

รายละเอียดดังเอกสาร

ข่าว : สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ที่มา/ภาพ : สถิตย์ เจ๊กมา, ไพศาล กมลพรวิจิตร

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาอีสานผ่าน E-Book

กลุ่มงานอนุรักษ …