Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญดาวน์โหลดฟอนต์อักษรโบราณอีสาน [สำหรับ Windows เท่านั้น]

ขอเชิญดาวน์โหลดฟอนต์อักษรโบราณอีสาน [สำหรับ Windows เท่านั้น]

cover-map-font

[สำหรับ Windows เท่านั้น]

คู่มือการใช้งานฟอนต์ (อักษรธรรมอีสาน)

คู่มือการใช้งานฟอนต์ (อักษรไทยนอย)

ปล. mhs.thn_B (มหาชัยไทยน้อย: แรงบันดาลใจสร้างสรรค์จากลายมือในหนังสือใบลานเรื่องสินไซ วัดมหาชัยอารามหลวง) @สร้างสรรค์อักขระโดย : นายชวนากร จันนาเวช นักภาษาโบราณ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

โครงการค่ายพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะสำหรับเยาวชนไทย

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแกะสลักลายไทยแบบนูนต่ำเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญร่วมอบรมเ …