Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล “นาคราช” ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล “นาคราช” ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล "นาคราช" ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560

 

กำหนดการ

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (PDF, 88KB)

Check Also

อุรังคธาตุนิทาน

ปริวรรตเอกสารโบราณเรื่อง อุรังคธาตุนิทาน

นายณรงค์ศักดิ์ …