Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับศักราชใหม่

พิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับศักราชใหม่

กลุ่มงาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้กำหนดจัดโครงการ พิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับศักราชใหม่  ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารหอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ตั้งแต่ เวลา 09.00 น เป็นต้นไป ผู้สนใจเข้าร่วมพิธี โปรดโดยเตรียมสิ่งของอุปกรณ์ ดังนี้

  1. เสื้อผ้าของผู้เข้าร่วมพิธีที่ไม่ใช้แล้ว 1 ชุด
  2. ตัดผม , ตัดเล็บ , เลือด (โดยหยดลงบนสำลีหรือกระดาษทิชชู)
  3. เขียนชื่อ-สกุล พร้อม วันเดือนปีเกิด ลงในกระดาษเปล่า 1 แผ่น
  4. ค่าบูชาครูท่านละ 99 บาท

จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม พิธีดังกล่าว เพื่อต้อนรับศักราช ปี2563 อย่างมีความสุข โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดกำร

ดาวน์โหลดเอกสารนี้

แต่งแก้63

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทรศัพท์ 043-721686 หรือเบอร์ภายใน 6160

มือถือ 062-6917288 (คุณบุญชู)

พิธีกรรมแต่งแก้

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาอีสานผ่าน E-Book

กลุ่มงานอนุรักษ …