Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พระลัก พระลาม หรือ พระลามชาดก

พระลัก พระลาม หรือ พระลามชาดก

พระลัก พระลาม หรือ พระลามชาดก เป็นวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ตามฉบับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีมาแต่โบราณ พบที่จารึกลงในใบลานหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในประเทศลาว  โดยเรื่องย่อที่นำมาเผยแพร่ได้นำจากฮูปแต้มจิตกรรมฝาผนังสิม วัดป่าเลไลย์ บ้านหนองพอก ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อเป็นภาพประกอบของเรื่อง ให้ได้เห็นและเข้าใจเรื่องได้ยิ่งขึ้นและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานจิตรกรรมฝาผนังที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ โดยผู้สนใจสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมโดยห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคามประมาณ 73 กิโลเมตร

 

ย่อเรื่อง : ดร.สมัย วรรณอุดร   ดาวน์โหลดเอกสาร

ถ่ายภาพ : ณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์

 

 

 

 

Check Also

เอกสารเมืองมหาสารคาม พ.ศ. 2423

เอกสารเมืองมหาสารคาม พ.ศ. 2423

เอกสารเมืองมหาส …