Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง ผ้าทอในวัฒนธรรมอีสาน

ขอเชิญร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง ผ้าทอในวัฒนธรรมอีสาน

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง ผ้าทอในวัฒนธรรมอีสาน

กำหนเการ

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (PDF, 60KB)

Check Also

เส้นทางผ้าคราม สานสายใย วิถีคนไทยในอีสาน

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ “เส้นทางผ้าคราม สานสายใย วิถีคนไทยในอีสาน”

สถาบันวิจัยศิลป …