Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ “เส้นทางผ้าคราม สานสายใย วิถีคนไทยในอีสาน”

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ “เส้นทางผ้าคราม สานสายใย วิถีคนไทยในอีสาน”

เส้นทางผ้าคราม สานสายใย วิถีคนไทยในอีสาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ “เส้นทางผ้าคราม สานสายใย วิถีคนไทยในอีสาน” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ อนุรักษ์และส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนผลิตภัณฑ์จากครามเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีครามวิถีผู้ไท เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องครามซึ่งเป็นราชาแห่งสีย้อมธรรมชาติ และประชาสัมพันธ์เส้นทางของผ้าครามในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดในภาคอีสาน เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน ภายในงานมีการการจัดนิทรรศการขั้นตอนการทำสีคราม กิจกรรม “สานสีครามบนผืนผ้า” การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ผลิตครามในจังหวัดมหาสารคาม สกลนครและนครพนม และการแสดงแฟชั่นจากผ้าคราม ในระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม – 2 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องโถงขั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

กำหนดการ

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (PDF, Unknown)

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาอีสานผ่าน E-Book

กลุ่มงานอนุรักษ …