Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561

 

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน กำหนด มอบรางวัล “นาคราช” งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561  ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยผู้ได้รับรางรัลตามประกาศ  รายละเอียดตามกำหนดการ

กำหนดการ

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

 

ภาพ / ข่าว กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ และ Mong Jutimakornkul

 

 

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประกาศขายทอดตลาดรายการพัสดุชำรุด

สถาบันวิจัยศิลป …