Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สถาบันวิจัยศิลปะฯ เปิดรับผลงานศิลปินพื้นบ้านอีสาน 2563

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เปิดรับผลงานศิลปินพื้นบ้านอีสาน 2563

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เปิดรับผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิลปิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล “นาคราช” ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยเปิดรับสมัครศิลปินในสาขาต่างๆ ได้แก่

  • สาขาจิตรกรรม
  • สาขาประติมากรรม
  • สาขาสถาปัตยกรรม
  • สาขาภาษาและวรรณกรรม
  • สาขาดนตรี-นาฏกรรมและสาขาศิลปหัตถกรรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาอีสานผ่าน E-Book

กลุ่มงานอนุรักษ …