Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ ธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ ธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ขอเชิญชมนิทรรศการและเสวนาวิชาการ ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา

– ระหว่างวันที่ 8-31 กรกฎาคม 2562 ชมการจัดนิทรรศการ ประวัติความเป็นมาและจัดแสดง ธุงผะเหวดอีสาน ธุงโบราณอีสาน ที่มีอายุเก่าแก่ ตั้งแต่วันที่ 8-31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโถงชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เวลา 08.30 -16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

– ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ร่วมฟังการเสวนาวิชาการ ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา โดยครูภูมิปัญญาด้านการทอธุง และนักวิชาการ พร้อมการสาธิตการทอธุงผะเหวดอีสาน

โดยมีรายละเอียดตาม กำหนดการ

 

ที่มา วัชระ พิมพ์จันทร์/เพ็ญประภา ไชยสงคราม

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาอีสานผ่าน E-Book

กลุ่มงานอนุรักษ …