Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมงาน “ซำฮะกาย ซำฮะใจ ต้านภัยโควิด ๑๙”

ขอเชิญร่วมงาน “ซำฮะกาย ซำฮะใจ ต้านภัยโควิด ๑๙”

จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานบุญซำฮะ “ซำฮะกาย ซำฮะใจ ต้านภัยโควิด ๑๙”  เพื่อเป็นการทำบุญชำระกาย จิตใจ บ้านเรือนให้สะอาด ปัดเป่าขับไล่สิ่งไม่เป็นมงคล โรคโควิด-19 ออกไปจากหมู่บ้าน ชุมชน สร้างขวัญกำลังใจ ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล อยู่เย็นเป็นสุข โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20-21 มิ.ย. 2563 ณ บริเวณหอพระประธานกันทรวิชัย อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

โดยวันที่ 20-21 มิ.ย. 2563 เวลา 08.30 น. ชมการสาธิตภูมิปัญญาของแต่ละศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) จากนั้นรับฟังเทศน์มหาชาติเวชสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. 2563 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงเวลา 17.09 น. พร้อมกันนี้ จะมีนางรำจำนวน 1,300 คน ร่วมรำจัมปาศรีและรำกุดนางใย รอบหอนาฬิกา มีการแสดงหมอลำและออกร้านจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่เวสล 10.00-15.00 น. และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำสิ่งของต่างๆ มาบริจาคให้ประชาชนผู้มาร่วมงานต่อไป

โดยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญซำฮะ แบบอิเลคทรอนิกส์โดยสามารถ ดาวน์โหลดได้

จึงขอเชิญชวนชาวมหาสารคามร่วมงานบุญนำฮะ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานให้เตรียมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

กำหนดการ คลิก

 

 

ที่มา https://www.facebook.com/prd.sarakham

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาอีสานผ่าน E-Book

กลุ่มงานอนุรักษ …