Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผ้าไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

ขอเชิญร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผ้าไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผ้าไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ในวันที่ 19-20 ณ วัดป่าเลไลย์ บ้านหนองพอก ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อได้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีการถ่ายทอดไว้ในจิตรกรรมฝาผนัง และนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์เช่นผ้าไหม โดยมีกำหนดการดังนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (PDF, 218KB)

 

 

Check Also

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทีไ่ด้รับรางวัล "นาคราช" เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล “นาคราช” เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยศิลป …