Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประกาศขายทอดตลาดรายการพัสดุชำรุด

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประกาศขายทอดตลาดรายการพัสดุชำรุด

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประกาศขายทอดตลาดรายการพัสดุชำรุด

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มีความประสงค์ขายทอดตลาดรายการพัสดุชำรุด 1 รายการ คือรถยนต์ตู้โดยสาร ยี่ห้อ ISUZU สีขาวน้ำเงิน ผู้สนใจร่วมเข้ารับฟังรายละเอียดและประมูลได้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน รายละเอียดดังเอกสาร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์-ขายทอดตลาด

ที่มา : เฉลิมศรี รักษา

Check Also

โครงการปริวรรตและเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่นอีสานสู่สากล

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานจัดโครงการปริวรรตและเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่นอีสานสู่สากล

สถาบันวิจัยศิลป …