Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเ เข้ารับการพิจารณารับรางวัล นาคราช

ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเ เข้ารับการพิจารณารับรางวัล นาคราช

ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเ เข้ารับการพิจารณารับรางวัล นาคราช

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเ เข้ารับการพิจารณารับรางวัล “นาคราช” เนื่องในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อประกาศยกย่องเชิดและแสดงมุทิตาจิตแก่ศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ  ส่งเอกสารมาที่ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000  ตั้งแต่บัดนีจนถึงวันที่ 15 เมษายน  2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (PDF, 68KB)

 

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (PDF, 190KB)

 

แบบเสนอชื่อชีวิตและผลงาน

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (PDF, 62KB)

Check Also

โครงการค่ายพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะสำหรับเยาวชนไทย

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแกะสลักลายไทยแบบนูนต่ำเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญร่วมอบรมเ …