Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรดน้ำ

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรดน้ำ

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรดน้ำ เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหำสารคาม วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

 

Poster

 

กำหนดการ

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (PDF, 119KB)

 

ใบสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (PDF, 72KB)

 

Check Also

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ครั้งที่ 1/2562)

ประกาศราชื่อผู้ …