Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง สาระ…คาม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง สาระ…คาม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง สาระ...คาม

ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดโครงการเสวนา เรื่อง “สาระ…คราม” อดีต ปัจจุบัน อนาคต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “คราม” ตั้งแต่ อดีตมาถึงการพัฒนาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้ นิสิต อาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจได้ร่วมกันศึกษาและพัฒนาต่อยอดต่อไป ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น เป็นต้นไปรายละเอียดดังกำหนดการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4372-1686

กำหนดการ

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (PDF, 153KB)

Check Also

โครงการค่ายพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะสำหรับเยาวชนไทย

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแกะสลักลายไทยแบบนูนต่ำเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญร่วมอบรมเ …