Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขยายเวลาการรับสมัครผู้มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเ เข้ารับการพิจารณารับรางวัล นาคราช ประจำปี 2560

ขยายเวลาการรับสมัครผู้มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเ เข้ารับการพิจารณารับรางวัล นาคราช ประจำปี 2560

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “นาคราช” เนื่องในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อประกาศยกย่องเชิดและแสดงมุทิตาจิตแก่ศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ  ส่งเอกสารมาที่ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000  ตั้งแต่บัดนีจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

ประกาศรับสมัคร 

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (PDF, 231KB)

 

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (PDF, 190KB)

 

แบบเสนอชื่อชีวิตและผลงาน

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (PDF, 62KB)

Check Also

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล "นาคราช" ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล “นาคราช” ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560

  กำหนดการ