Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแกะสลักลายไทยแบบนูนต่ำเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแกะสลักลายไทยแบบนูนต่ำเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การแกะสลักลายไทยแบบนูนต่ำเบื้องต้น” เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560  นักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560

– กำหนดการอบรม

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (PDF, 197KB)

 

– ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (PDF, 99KB)

Check Also

ใบบอกเมืองมหาสารคาม พ.ศ. 2412

ใบบอกเมืองมหาสารคาม พ.ศ. 2412

นายชวกร จันทาเว …