Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิชาการใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิชาการใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิชาการใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฏาคม 2561ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เพื่อเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการระดับชาติ ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการนิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา และเป็นการเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สามรถส่งผลงานได้ดั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมๆได้ที่
https://rinac.msu.ac.th/conference2018

Check Also

เอกสารเมืองมหาสารคาม พ.ศ. 2423

เอกสารเมืองมหาสารคาม พ.ศ. 2423

เอกสารเมืองมหาส …