Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์ จาก SCHOOL OF MEDICAL SCIENCES  UNIVERSITI SAINS MALASIA

ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์ จาก SCHOOL OF MEDICAL SCIENCES  UNIVERSITI SAINS MALASIA

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำคณะผู้บริหารและอาจารย์ จาก SCHOOL OF MEDICAL SCIENCES  UNIVERSITI SAINS MALASIA (USM) ที่มาร่วมงานสัมมนาวิชาการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยมี ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน พร้อมด้วยบุคลากร ได้ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะเยี่ยมชม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมมีการนำผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่นักวิจัยได้ร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาให้เลือกชมและเลือกซื้อเป็นของที่ระลึก

 

ข่าว สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

 

Check Also

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น โครงการ "จากต้นทุนของแหล่งน้ำสู่กลุ่มศิลปวัฒนธรรมหนองแกดำ" เเละ โครงการจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับกลุ่มวัฒนธรรมหนองแกดำ

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น โครงการ “จากต้นทุนของแหล่งน้ำสู่กลุ่มศิลปวัฒนธรรมหนองแกดำ” เเละ โครงการจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับกลุ่มวัฒนธรรมหนองแกดำ

เมื่อวันจันทร์ …