Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดโครงการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดโครงการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานโครงการฯ  โอกาสนี้ นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภุมิทัศน์ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้  ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ว่าที่พันตรีประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ ศิลปิน  นิสิต นักศึกษา และนักเรียน  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ  และร่วมชมนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ณ หอศิลป์จำปาศรี ชั้น 1 อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จำนวนกว่า 200 คน

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเป็นเวทีการประกวดระดับชาติที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุดในประเทศไทย และจัดการแสดงอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหลัก และได้มีการจัดในแต่ละสถาบันทั่วประเทศ รวมทั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่ได้จัดนิทรรศการครั้งนี้ จนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 64 เพื่อเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีเวทีแห่งการสร้างสรรค์ในระดับชาติ โดยการส่งผลงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม เข้าประกวดโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน และนำผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงานศิลปกรรมอย่างกว้างขวางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย

สำหรับงานในครั้งนี้ มีศิลปินไทยส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 135 คน รวมผลงานทั้งสิ้น 187 ชิ้น จากผลการคัดเลือกและตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ ปรากฏว่ามีศิลปินได้รับรางวัลประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น 16 ราย และศิลปินได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วมแสดงทั้งสิ้น 54 ราย และมีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น “ศิลปินชั้นเยี่ยม” 1 ราย ตามเงื่อนไขที่ว่า เป็นศิลปินผู้ได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยม เหรียญทอง 2 ครั้ง และเหรียญเงิน 2 ครั้งในประเภทเดียวกัน

การจัดแสดงนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร) (THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART)จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 29 มกราคม 2562 ณ หอศิลป์จำปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ภาพ/ข่าว บุณฑริกา ภูผาหลวง และ บุญชู  ศรีเวียงยา
ที่มา คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

Check Also

การจัดการความรู้ทางศิลปะฯ

สถาบันวิจัยศิลปะ ร่วมประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 17 …