Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมงาน “Techno Farm Fair” 

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมงาน “Techno Farm Fair” 

ระหว่างวันที่  14-20 มกราคม 2562  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ  ในงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ  “Techno Farm Fair”  ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ  บริเวณลานหน้าป้ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562  นายเกียรติศักดิ์  จันทรา  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน ตามบู้ทต่าง ๆ  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ประเทพา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  คณบดีคณะเทคโนโลยี ผู้บริหาร บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)  และประชาชนทั่วไป  ให้การต้อนรับ

การจัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้วิชาการใหม่ ๆ  ส่งเสริมให้นิสิตได้เสนอผลิตภัณฑ์และผลงานทางด้านวิชาการ  อีกทั้งได้มีการจัดประกวดและเผยแพร่ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว  ดร.อัจฉรี จันทมูล

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …