Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะฯร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรม

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยศิลปะและวํฒนธรรมอีสานได้ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการนิทรรศการแลกเปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องโถงชั้น 1 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายพิเชฐษ์ ปานะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้กล่าวต้อนรับในนามตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม และ Mr. Liao Junyun (เหลี้ยว จุ้นหยุน) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น กล่าวแสดงความรู้สึก รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หง์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้กล่าวกล่าวต้อนรับในนามหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จัดขึ้นเพื่อเน้นให้เห็นถึงวัฒนธรรมของไทยและจีน กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน ทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศเข้าใจและซึมซับถึงความงดงามทางวัฒนธรรม การชื่นชมผลงานที่โดดเด่นทำให้ผู้เข้าชมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั้งสองประเทศเกิดความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจ ทั้งยังเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้ทั้งสองประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้นำเครื่องจักสาน ผ้าทอ ธุง และเครื่องปั้นดินเผาร่วมจัดแสดง และมีผลงานกว่า 40 ผลงานจากมณฑลกว่างซีประเทศจีน ผ้าปักลายต่างๆ เครื่องแต่งการจากชนเผ่าเหย้านอกจากนี้ มีการสัมมนาทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน โดยนักวิชาการจากทั้ง 2 ประเทศ

 

ภาพ : บุญชู ศรีเวียงยา

ที่มา : สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ  แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  “ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน สังคม มหาวิทยาวิทยาลัย”

วันที่ 25 กันยา …