Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยฯ ร่วม โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ

สถาบันวิจัยฯ ร่วม โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้เข้าร่วม โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 บริเวณรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเตรียมสถานที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560-2561 ให้มีความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม

 

ข่าว สุพิน ไตรแก้วเจริญ

 

Check Also

วันความหลากหลาย

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมโครงการวันความหลากหลายทางชีวภาพ

เมื่อวันพฤหัสบด …