Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / โครงการ  Big  Cleaning  Day  ทำดีเพื่อพ่อ

โครงการ  Big  Cleaning  Day  ทำดีเพื่อพ่อ

มื่อวันที่ 13 มีนาคม. 2560 เวลา 08.30 น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นายสถิตย์  เจ็กมา  รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ นำบุคลากร  แม่บ้าน  และนิสิตฝึกประสบการณ์เข้าร่วมโครงการ  “Big  Cleaning  Day    ทำดีเพื่อพ่อ” ณ บริเวณลานอาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี  ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดโครงการ  “Big  Cleaning  Day  ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ   และได้นำทีมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ลงพื้นที่ทำความสะอาดโดยรอบมหาวิทยาลัย.

Check Also

การจัดการความรู้ทางศิลปะฯ

สถาบันวิจัยศิลปะ ร่วมประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 17 …