Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / โครงการส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559

โครงการส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เทศกาลวันเข้าพรรษ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 เนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา 2559 ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รวมกันที่หน้าอาคารบรมราชกุมารีพร้อมกับหน่วยงานต่างๆ แห่ต้นเทียนพรรษาและต้นดอกเงินโดยมีวงกลองยาวศิลป์อีสานแห่เข้าสู่บริเวณพิธี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับขบวนแห่ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียนเข้าร่วมพิธีครั้งนี้จำนวนมาก

Check Also

การจัดการความรู้ทางศิลปะฯ

สถาบันวิจัยศิลปะ ร่วมประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 17 …