Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ  แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  “ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน สังคม มหาวิทยาวิทยาลัย”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ  แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  “ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน สังคม มหาวิทยาวิทยาลัย”

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นายภูวดล อยู่ปาน และนายนัฐพงษ์ ภูภักดีพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง  “สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน-สังคมกับมหาวิทยาลัย และ คัมภีร์ใบลานเพื่อการศึกษา”, “คติ ความเชื่อขันหมากเบ็งในพิธีกรรม” และ “ไขอักษรธรรม นำฮูปแต้ม” แก่นิสิตรายวิชาภูมิปัญญาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จำนวน 41 คน วึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการพลังและภูมิปัญญาทางภาษาภาคสนาม ครั้งที่ 1 เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ข่าว : นัฐพงษ์ ภูภักดี

ภาพ : พัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

 

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เสวนาออนไลน์ Isan Literature in a Time Capsule “สู่ขวัญ” คน สัตว์ พืชและสรรพสิ่งในเอกสารใบลานอีสาน

เมื่อวันที่ 30 …