Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 อาจารย์ทม  เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

ภาพ/ข่าว : บุญชู  ศรีเวียงยา

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …