Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / รายงานผลการดำเนินการโครงการวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารมรดกไทยในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์

รายงานผลการดำเนินการโครงการวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารมรดกไทยในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมรายงานผลการดำเนินการโครงการวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารมรดกไทยในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์และรายงานปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลเอกสารในระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เป็นเอกสารในรูปเล่ม ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบรรณารักษ์ในการใช้คำค้นหาข้อมูลแบบที่สำนักวิทยบริการใช้ในการสืบค้นข้อมูลเอกสาร

 

Check Also

สถาบันวิจัยฯ ร่วม โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ

สถาบันวิจัยฯ ร่วม โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 23 …