Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดโครงการพิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก รับโชคปีพุทธศักราชใหม่ 2563

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดโครงการพิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก รับโชคปีพุทธศักราชใหม่ 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยกลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ได้ดำเนินการจัดโครงการ “พิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก รับโชคปีพุทธศักราชใหม่” ขึ้น ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารหอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก  มีผู้บริหาร บุคลากรของสถาบันฯ  บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นิสิต นักศึกษา  และประชาชนผู้สนใจ  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประมาณ 160 คน  ได้รับเกียรติจาก หมอพราหมณ์ ลือศักดิ์  แก้วชุมพล  เป็นผู้ประกอบพิธี ในครั้งนี้

การจัดโครงการ “พิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก รับโชคปีพุทธศักราชใหม่” เป็นกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ดำเนินการติดต่อกันมาทุกปีและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมสะเดาะเคราะห์ เพื่อรับโชคในปีใหม่ ตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมพิธี และเป็นการสืบทอดประเพณีพิธีกรรมอันดีงามของชาวอีสานให้ดำรงอยู่สืบไป โดยเวลาประมาณ 09.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีจัดเตรียมดอกไม้ เทียนและสิ่งของที่จะต้องนำมาร่วมพิธี เวลา 10.00  พิธีแต่งแก้เสียเคราะห์สะเดาะโศกจากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับปีใหม่ การประพรมน้ำมนต์ให้พรและผูกข้อมือแก่ผู้เข้าร่วมพิธี โดยหมอพราหมณ์ ลือศักดิ์  แก้วชุมพล  หลังเสร็จพิธีผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
         

ที่มา     คลินิกโหราศาสตร์  กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บันทึกภาพ : นายภูวเมศฐ์  โรจน์จรัสวุฒิ , นางสาวจุฑามาศ  จำรัสแนว และ นางสาวสุภาพร ศรีประทุมวงศ์
ข่าว : นายบุญชู  ศรีเวียงยา

 

 

Check Also

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 21 …