Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / โครงการพิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับโชคปีศักราชใหม่

โครงการพิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับโชคปีศักราชใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 08.00 – 13.00 น กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการ  “พิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับโชคปีศักราชใหม่” ณ บริเวณด้านหน้าหอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มีนายกีรติวจน์  ธนภัทรธุวานันท์  หัวหน้ากลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหัวหน้าโครงการฯ
ในการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมสะเดาะเคราะห์เพื่อรับโชคในวันปีใหม่และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร รวมถึงเป็นการสืบทอดประเพณีพิธีกรรมอันดีงามของชาวอีสานให้ดำรงอยู่ต่อไป  โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  บุคลากร  นิสิต  และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน กว่า 100 คน

การเสียเคราะห์ สะเดาะเคราะห์ หมายถึง การกระทำตามความเชื่อและพิธีกรรมท้องถิ่น โดยเชื่อว่า
จะสามารถขจัดปัดเป่าสิ่งอันเป็นอัปมงคล เลวร้าย เป็นเสนียดจัญไร ไม่ดีไม่งาม ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลได้

การเสียเคราะห์เป็นประเพณีพิธีกรรมดั้งเดิมของชาวอีสานที่ได้กระทำสืบเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน เมื่อบุคคลประสบกับสิ่งอัปมงคลแก่ตน โดยผลที่ได้จะเป็นกำลังใจในการดำรงชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
นำไปสู่การประสบผลสำเร็จได้

โครงการ“พิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับโชคปีศักราชใหม่” ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557  จนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้ คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ กำหนดให้จัดโครงการฯ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าหอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  โดยเริ่มให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 10.00น  ต่อมา เวลา 10.00 – 11.00 น.เป็นพิธีแต่งแก้เสียเคราะห์สะเดาะโศก  ในขั้นตอนนี้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านได้นำสิ่งของที่เตรียมมา มาวางไว้รวมกันด้านหน้าและประกอบพิธี จากนั้นเป็นการต้อนรับโชคปีศักราชใหม่ โดยพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้พรต้อนรับปีใหม่  โดย หมอพราหมณ์ ลือศักดิ์  แก้วชุมพล  เป็นผู้ประกอบพิธี  หลังเสร็จพิธี ในเวลาประมาณ 12.00น. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  เพื่อเป็นสิริมงคล

ทางคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  และขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคล  มีความสุขตลอดปี 2562 และตลอดไป  สาธุ ๆ ๆ

 

บันทึกภาพ /ข่าว : นายพัชรินทร์  ประทุมชาติ และ นายบุญชู  ศรีเวียงยา
ที่มา : กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เสวนาออนไลน์ Isan Literature in a Time Capsule “สู่ขวัญ” คน สัตว์ พืชและสรรพสิ่งในเอกสารใบลานอีสาน

เมื่อวันที่ 30 …