Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / นำนิสิตกัมพูชาเยี่ยมชมจังหวัดกาฬสินธุ์

นำนิสิตกัมพูชาเยี่ยมชมจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ดร. อัจฉรี จันทมูลและบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้นำนิสิตมหาวิทยาลัยภูมินทร์ พนมเปญ จำนวน 21 คน ที่ได้มาศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย ลงพื้นที่ศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร หลุมขุดพบไดโนเสาร์ วัดภูสิงห์ สะพานเทพสุดาและวัดป่าวังน้ำเย็น เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคอีสาน ซึ่งนิสิตได้ให้ความสนใจและได้รับความรู้เพื่อไปประยุกต์ในการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย

 

ที่มา วัชระ พิมพ์จันทร์

 

 

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ  แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  “ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน สังคม มหาวิทยาวิทยาลัย”

วันที่ 25 กันยา …