Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / นักวิจัย ลงพื้นที่โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พิ้นที่กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาสีนวนจังหวัดมหาสารคาม

นักวิจัย ลงพื้นที่โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พิ้นที่กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาสีนวนจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 นางนิ่มนวล   จันทรุญ พร้อมด้วย ดร.อัจฉรี   จันทมูล  นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ติดตาม โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาสีนวน  ทางกลุ่มมีเป้าหมายในการพัฒนาสูตรก่อหม้อครามสำหรับย้อมเส้นไหม  ซึ่งทางกลุ่มได้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปลูกคราม เพื่อนำมาพัฒนาสูตรให้เหมาะสมโดยมีเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมลงพื้นที่ ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อบูรณการองค์ความรู้ระหว่าง นักวิจัย นักวิชาการและชาวบ้าน เพื่อให้ชุมชนนั้นมีความเข็มแข็งและยั่งยืน และกลุ่มทอผ้าบ้านนาสีนวนยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาให้เยาวชนและประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้  และนิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมการทอผ้าของกลุ่มทอผ้าบ้านนาสีนวนในครั้งนี้ด้วย

 

ภาพ/ข่าว : นางนิ่มนวล   จันทรุญ กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …