Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / อาจารย์ จากโรงเรียนพระกุมาร นำเด็กนักเรียนเข้าดูงาน

อาจารย์ จากโรงเรียนพระกุมาร นำเด็กนักเรียนเข้าดูงาน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลาประมาณ 09.30 น ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการต้อนรับ อาจารย์จากโรงเรียนพระกุมาร มหาสารคาม ที่ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี อาจารย์ สุพิน ไตรแก้วเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับ และนำเข้าชมนิทรรศการ พื้นบ้านอีสาน ณ ห้องนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และ นิทรรศการเอกสารใบลาน ณ ห้องธรรมเจดีย์นิทรรศน์ และ งานผ้าอีสาน ณ ห้องจัดแสดงผ้าในอีสาน โดยมีนายภูวดล อยู่ปาน ให้คำอธิบาย

Check Also

การจัดการความรู้ทางศิลปะฯ

สถาบันวิจัยศิลปะ ร่วมประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 17 …