Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม

ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม โดยได้ร่วมจัดนิทรรศการ “ออนซอนศิลปกรรมท้องถิ่น” และ  “ออนซอนวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ชาวอีสาน : เฮือนอีสาน” ให้เยาชนได้และผู้ร่วมงานได้ชมศิลปวัฒนธรรมอีสานและร่วมอนุรักษ์ต่อไป

 

ข่าว สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ นครินทร์ ทาโยธี และ วัชระ พิมพ์จันทร์

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …