Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สถาบันวิจัยศิลปะฯจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒธรรมอีสาน ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการของหน่วยงาน แก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถให้บริการข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษแต่ผู้รับบริการที่เป็นชาวต่างชาติได้ และป็นการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล โดยนายสถิตย์  เจ๊กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนางสาวศิเรมอร ประทุมทิพย์ นักวิเทศสัมพันธ์ จากกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร บุคลากรได้ร่วมเข้ารับการอบรมและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วยการต้อนรับ การนำชมนิทรรศการและการอธิบายนิทรรศการที่จัดแสดง โดยบุคลากรให้ความสนใจเข้าอบรมในครั้งนี่เป็นอย่างดี

ข่าว สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ บุญชู ศรีเวียงยา

 

 

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …