Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ส่งมอบหนังสือสังฮอมธาตุและตำราพรหมชาติ

ส่งมอบหนังสือสังฮอมธาตุและตำราพรหมชาติ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559  รศ.วีณา วีสเพ็ญ และกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มอบหนังสือตำราพรหมชาติจำนวน 750 และสังฮอมธาตุ 750 เล่ม รวมทั้งสิ้น 1500 เล่ม ปริวรรตโดยกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ โดยมีพระครูประภัสร์จันทโชติ เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย และตัวแทนสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) เป็นผู้รับมอบหนังสือทั้ง 2 เล่ม ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปริวรรตจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการสำรวจจัดทำพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานวัดศรีจันทร์ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

Check Also

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 21 …