Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 09.00-12.00 น. ผู้บริหารและบุคลากร สถบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน  ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้รับมอบดอกไม้จัทน์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำส่งมอบให้กับส่วนภูมิภาค จังหวัดมหาสารคามต่อไป เพื่อทูลเกล้าถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 

ภาพ/ข่าว: นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 ม …