Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สำรวจและจัดระบบเอกสารใบลาน จ.เลย

สำรวจและจัดระบบเอกสารใบลาน จ.เลย

เมื่อวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่สำรวจและจัดระบบหมวดหมู่เอกสารใบลาน พื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดศรีสะอาด บ้านเก่า ตำบลนาหอ และ วัดศรีสะอาด บ้านหนามแท่ง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จากการสำรวจและจัดระบบหมวดหมู่เอกสารใบลาน วัดศรีสะอาด บ้านเก่า ตำบลนาหอ พบเอกสารใบลานจำนวน 60 ผูก 8 หมวดหมู่ ประกอบด้วย ชาดก จำนวน 1 ผูก โอวาทคำสอน จำนวน 1 ผูก ประเพณีพิธีกรรม จำนวน 25 ผูก กฎหมาย จำนวน 2 ผูก ตำราโหราศาสตร์ จำนวน 6 ผูก ตำรายา จำนวน 17 ผูก รวมหลายหมวด จำนวน 6 ผูก ไม่ปรากฏหมวดหมู่ จำนวน 2 ผูก วัดศรีสะอาด บ้านหนามแท่ง ตำบลด่านซ้าย พบเอกสารใบลานจำนวน 67 ผูก 14 หมวดหมู่ ประกอบด้วย พระวินัย จำนวน 3 ผูก พระสุตตันตปิฎก จวนวน 1 ผูก พระอภิธรรม จำนวน 1 ผูก บทสวดมนต์ จำนวน 3 ผูก อานิสงส์ / ฉลอง ชาดก จำนวน 5 ผูก โอวาทคำสอน จำนวน 1 ผูก นิยายธรรม จำนวน 2 ผูก นิยายนิทานพื้นบ้าน จำนวน 9 ผูก ตำนานพุทธศาสนา จำนวน 1 ผูก กฎหมาย จำนวน 3 ผูก ตำรายา จำนวน 22 ผูก รวมหลายหมวดหมู่ 13 หมวดหมู่ ไม่ปรากฏหมวดหมู่จำนวน 1 ผูก รวมเอกสารใบลานที่สำรวจและจัดระบบหมวดหมู่ทั้งวัดศรีสะอาด บ้านเก่า ตำบลนาหอ และ วัดศรีสะอาด บ้านหนามแท่ง จำนวนทั้งสิ้น 127 ผูก ภาพ/ข่าว เบญจมาศ พันภู / ขนิษฐา สีทา

 

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …