Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเอกสารใบลาน วัดบ้านดอนเกลือ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเอกสารใบลาน วัดบ้านดอนเกลือ

เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ในการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน ตามโครงการปฏิบัติการสำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน ณ วัดบ้านดอนเกลือ บ้านดอนเกลือ ตำบลบึงงามอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จากการสำรวจพบว่า มีเอกสารใบลาน จำนวน 197 มัด 1,316 ผูก ทางคณะลงพื้นที่ เก็บข้อมูลรายละเอียดของเอกสานใบลานที่พบ ทำความสะอาด จัดหมวดหมู่เอกสารใบลานพร้อมทั้งห่อผ้าใหม่และจัดเก็บเข้าตู้ตามเดิม ก่อนนำข้อมูลไปบันทึกในระบบ GIS เพื่อเก็บเป็นหลักฐานข้อมูลเอกสารโบราณ ในการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ทางกลุ่มงานฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาส พระสงฆ์วัดบ้านดอนเกลือและชาวบ้านเป็นอย่างดี

ข่าว : นัฐพงษ์ ภูภักดี

ภาพ : พัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

 

Check Also

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 21 …